Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
21/08/2019

Ampe kìm Tenmars YF-8030N (AC/DC 750V)

Ampe kìm Tenmars YF-8030N

Ampe kìm Tenmars YF-8030N là ampe kìm đo dòng AC/DC với khả năng đo cường độ dòng điện từ 0.1A~1200A. Và hỗ trợ đo điện áp lên tới 750V. Ampe kìm AC/DC Tenmars YF-8030N hỗ trợ đo cả dòng một chiều và xoay chiều. Đo điện trở tối đa lên tới 40MΩ.

Xem tiếp