Ampe kìm Extech 380950

(1 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi dòng điện và độ phân giải 1mA thấp
  • Giữ dữ liệu và chức năng Zero
  • Diode Test / Continuity Beeper