Bút đo khúc xạ Atago Pen-Pro

Nhà sản xuất:
  • Đo khúc xạ, thành phần đường dung dịch.
  • Công nghệ hiện đại ELI
  • Chức năng bù nhiệt độ