Bộ nguồn lập trình BK Precision 9185B

Nhà sản xuất:
  • Thời gian đo: ≤ 5 ms
  • Giao diện: USB
  • Kích thước: (210 x 130.5 x 415 mm)
  • Khối lượng: 10.5kg