Bộ nguồn lập trình BK Precision XLN30052

Nhà sản xuất:
  • Điện áp đầu ra: 5-300V
  • Sản lượng hiện tại: 0,02-5,2A
  • Công suất tối đa: 1560W