Bộ nguồn xoay chiều lập trình BK precision XLN60026-GL

Nhà sản xuất: ,
  • Nhỏ gọn, mật độ cao, gói 1U
  • Giao diện USB và RS485 (Tiêu chuẩn)
  • Các phiên bản EDGL bao gồm các giao diện GPIB, LAN, USB và RS485
  • Giao diện lập trình tương tự bên ngoài