Máy đo độ ẩm giấy MD916

Đo độ ẩm giấy carton, giấy viết, giấy in, giấy bản đồng