Đồng hồ vạn năng Chauvin Arnoux CA 702

Nhà sản xuất:
  • Điện áp AC và DC: 200 mV đến 600 V
  • Điện trở: 200 OHM đến 20 MOHM
  • Kiểm tra liên tục (buzzer) và kiểm tra diode