Máy lọc muối hòa tan Elcometer 130 SSP

Nhà sản xuất:
  • Cảm biến độ dẫn đa điểm
  • Tự động bù nhiệt độ đảm bảo kết quả chính xác
  • Màn hình LCD màu lớn
  • Lưu trữ tới 3.500 bộ bài đọc trong 1.000 lô số alpha
  • Danh bạ mạ vàng không oxy hóa đảm bảo hiệu suất trọn đời