Máy đo độ ồn Extech SL400

Nhà sản xuất:

Đối với những nhân viên tiếp xúc với tiếng ồn lớn, việc giám sát mức âm thanh là điều cần thiết để xác định các biện pháp bảo vệ nào là bắt buộc. Thực hiện các khảo sát tích lũy tiếng ồn OSHA và IEC để xác định tổng số âm thanh phơi sáng trong khoảng thời gian 8 giờ.