Máy đo tốc độ Extech 461825

Nhà sản xuất:

Thực hiện phép đo tốc độ RPM, tốc độ Stroboscopic và phân tích chuyển động với Máy đo tốc độ hình ảnh kết hợp 461825 và Máy đo độ rung. Màn hình độc đáo đảo ngược hướng ký tự tùy thuộc vào chế độ đo bạn đang sử dụng. Bộ nhớ máy đo tốc độ lưu trữ lần đọc cuối cùng, tối đa và tối thiểu để thu hồi. Khóa học tính năng nhấp nháy và điều chỉnh tốc độ flash tốt trong 3 phạm vi. Hoàn thành với 4 pin AA, băng phản chiếu và hộp đựng.