CAMERA NHIỆT FLIR GF309

Nhà sản xuất:
  • Sự chính xác: ± 1 ° C (± 1,8 ° F) cho phạm vi nhiệt độ 0 ° C đến + 100 ° C (+ 32 ° F đến + 212 ° F) hoặc ± 2% số đọc cho phạm vi nhiệt độ + 100 ° C (+ 212 ° F )
  • Máy đo điểm 10,0
  • Phạm vi nhiệt độ -40 ° C đến 1.500 ° C (-40 ° F đến 2.732 ° F)
  • Độ nhạy nhiệt <15 mK @ + 30 ° C (+ 86 ° F)