Đồng hồ vạn năng chỉ thị số Fluke 179

Nhà sản xuất:

Fluke 179 ESFP với True-RMS AC / DC Digital Multimeter, 1000V, với Analog Bargraph, đèn nền và đo nhiệt độ