Fluke 365: Ampe kìm AC/DC có thể tháo rời

Nhà sản xuất:

Tính năng chính