Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9143

Nhà sản xuất:

Tính năng chính