Thuốc thử đo Photpho Hanna HI93706-01 (100 lần đo)

Nhà sản xuất:
  • Dùng cho máy đo COD nước thải
  • Đo và phân tích Photpho
  • Thử dựa theo phương pháp Axit Amin
  • Sử dụng 100 lần