Máy đo pH bia Hanna HI98167

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác cao
  • Cho sản xuất bia
  • Đo chính xác, tốc độ cao