Máy đo pH / EC / TDS Hanna HI9810-6

Nhà sản xuất:
  • Giao lộ
  • Bù nhiệt độ tự động
  • Hiệu chuẩn hai điểm
Danh mục: Thẻ: