Máy đo sữa và thực phẩm bán rắn Hanna FC2023

Nhà sản xuất:

Hanna FC2023 là một điện cực pH tiếp giáp kép được khuếch đại có cảm biến nhiệt độ tích hợp và kết nối với đồng hồ bằng đầu nối DIN kết nối nhanh. Loại đầu nối này thuộc sở hữu của các đồng hồ cụ thể như HI98190.