Đồng hồ đo điện trở đất Hioki FT3151

Nhà sản xuất:
• Phương pháp Ba-điện, phương pháp hai điện cực (Simple Đo lường)
• Dải đo rộng cho 0-1150 Ω, dựa trên EN tiêu chuẩn
• Tần số đo Switchable để giảm tác động của sóng hài nguồn điện