Nhiệt kế hồng ngoại Hioki FT3701-20

Nhà sản xuất:

Giải đo :     -60.0°C to 760.0°C

Độ chính xác : -35.0°C to -0.1°C: ±10% rdg. ±2°C
0.0°C to 100.0°C: ±2°C
100.1°C to 500.0°C: ±2% rdg.