Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1110: Chỉ thị kim

Nhà sản xuất:

– DC V : 0.3V/3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V)
– AC V : 12V/30/120/300/600V (9kΩ/V)
-DC A : 60 µA /30/300mA
– Ω : 3/30/300kΩ-Kiểm tra liên tục : 100Ω