Kyoritsu 7082 – Phụ Kiện Kyoritsu 7082

Nhà sản xuất:

Áp Dụng Cho Máy: 3124
Nơi xuất xứ: Japan