Thiết bị kiểm tra thứ tự pha Kyoritsu 8031F

Nhà sản xuất:
  • Xác định thứ tự pha, chỉ thị pha
  • Chống bụi, bền bỉ
  • Kiểm tra nguồn điện 3 pha từ 110V đến 600V