Máy đo độ ẩm gỗ Ligno-Scanner S

Nhà sản xuất:
  • Màn hình kỹ thuật số
  • Thiết kế chắc chắn để vận hành dễ dàng
  • Quy mô gỗ rộng (5-60%)
  • Tỷ lệ tham chiếu cho vật liệu xây dựng không phải gỗ (0-99)
  • Được xây dựng trong chỉnh sửa cho 71 nhóm gỗ
  • Tự động tắt
  • Tính năng GIỮ
  • Độ sâu đo độ sâu