Máy đo độ ẩm gỗ Ligno-Scanner SDM

Nhà sản xuất:
  • Màn hình kỹ thuật số
  • Thiết kế chắc chắn để vận hành dễ dàng
  • Quy mô gỗ rộng (5-60%)
  • Tỷ lệ tham chiếu cho vật liệu xây dựng không phải gỗ (0-99)