Nguồn DC Extech DCP36 chuyển đổi 80W

(1 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:
  • Cấu trúc liên kết công suất không đổi 80W với đầu ra tự động 0,5 đến 36V và 0 đến 5A
  • Màn hình LED 4 chữ số kép với độ phân giải 10mV và 10mA
  • Màn hình hiển thị dòng điện và điện áp
  • Cân bằng điện áp và dòng điện