Máy phân tích công suất PCE-ND20

Nhà sản xuất:
  • Kích thước: 96 x 96 x 77 mm / 3,8 x 3,8 x 3 trong phần
    cắt bỏ Bảng điều khiển: 92 x 92 mm / 3,6 x 3,6
  • Trọng lượng: Khoảng 300 g / <1 lb 
  • Bảo vệ đánh giá: IP 65