Ampe kìm Prova CM-01

Nhà sản xuất:
  • Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC chính xác để đo dòng điện.
  • Đo dòng điện AC / DC 200A. 
  • Độ phân giải cao 10mA trên dải AC / DC 40A.