Quang kế Hanna HI96759

Nhà sản xuất:
Phạm vi Độ truyền 0,0 đến 100,0%
Độ phân giải Độ truyền 0,1%
Độ chính xác Độ truyền từ 1% đến 75%
Danh mục: