Ampe kìm Sanwa DCM2000DR

Nhà sản xuất:
  • Băng tần: 50 ~ 400Hz (sóng sine)
  • Kích thước: 264 x 97 x 43 mm
  • Trọng lượng: 640 g