Đồng Hồ Ampe kìm AC/DC Tenmars TM-1004

Nhà sản xuất:
 Dải đo:
  Dòng điện AC/DC: 0~400A
  Điện áp AC/DC: 0~600V
– Đường kính dây đo được: 30mm
– Chỉ thị pin yếu