Máy đo năng lượng mặt trời ghi dữ liệu Tes 132

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi phổ rộng.
  • Độ ổn định lâu dài tuyệt vời.
  • Cosine đã được sửa.
  • Đo truyền dẫn tự động.