Bộ máy đo khí thải Testo 320 / máy in

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ (ống khói và môi trường xung quanh)
  • Hiệu quả đốt và không khí dư thừa
  • CO không pha loãng (không khí CO)
  • CO môi trường xung quanh