Máy chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ độ ẩm Testo 6621

Nhà sản xuất:
  • 2 đầu ra Analog nhiệt độ độ ẩm.
  • Cảm biến độ ẩm độc quyền, chính xác cao và ổn định.
  • Có thể điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm mà không cần tháo máy.