Máy đo khí đa năng Testo 435-2

Nhà sản xuất:
  • Chấp nhận một loạt các cảm biến / đầu dò cho: đo lưu lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm, CO2 và CO
  • Thực hiện tính toán trung bình theo thời gian và đa điểm và tính toán tấn CFM, BTUh và làm mát (chỉ 435-2 và 435-4)
  • Cảm biến áp suất chính xác bên trong có sẵn (chỉ 435-3 và 435-4)
  • Khả năng in (đo lường, với ngày tháng và thời gian)
  • Dữ liệu ghi lên tới 10.000 lần đọc (chỉ 435-2 và 435-4)