Máy đo nhiệt chuyên nghiệp Testo 885

Nhà sản xuất:

Nhiệt kế tòa nhà chuyên nghiệp và phân tích vỏ tòa nhà: thiết bị chụp ảnh nhiệt testo 885 với đầu dò độ ẩm vô tuyến, vỏ vận chuyển và các phụ kiện thiết thực hơn trong bộ sản phẩm.