Máy đo tốc độ gió nhiệt độ Testo 425

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi vận tốc không khí: 0 đến 4000 fpm.
  • Phạm vi nhiệt độ: -4 đến 160 ° F.
  • Lưu lượng, lưu lượng (cfm) và đo nhiệt độ.
  • Tính toán trung bình đa điểm và theo thời gian.