Nhiệt kế tự ghi mini Testo 174T

Nhà sản xuất:
  • Testo 174T (Nhiệt độ)
    • Dải đo: -22 đến 158 ° F (-30 đến 70 ° C).
    • Độ chính xác: 0,5 ° C (-30 đến 70 ° C).