Ampe kìm UNI-T UT203

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi điện trở: 400W / 4kW / 40kW / 400kW / 4MW / 40MW
  • Dải điện áp DC: 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
  • Danh mục đo lường: CAT II, ​​CAT III