Kyoritsu kamp10 – Phụ Kiện Kyoritsu kamp10

Nhà sản xuất:

Áp dụng cho máy : 6010A,6010B,6011A
Nơi Xuất Xứ : Kyoritsu