Ống nhòm đo khoảng cách tốc độ SNDWAY 1000A

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 1000m
  • Độ phóng đại: 7X
  • Đơn vị Để Lựa Chọn: M, Y
  • Quét Khoảng Cách Đo: Yes
  • Khoảng cách Đo Lường Chính Xác: ± 1.0m
  • Tốc độ Đo Lường Chính Xác: ± 5 km/giờ