Máy hiện sóng số Tektronix TDS2022C 200MHz 2 kênh 2 GS/s

59.500.000

Nhà sản xuất:

– Băng thông 200 Mhz
– Đầu vào 2 kênh
– Tốc độ lấy mẫu lên đến 2 GS/s trên tất cả các kênh
– Bộ nhớ 2,5k điểm trên tất cả các kênh
– Trigger tiên tiến bao gồm trigger độ rộng xung và trigger video dòng lựa chọn

Tektronix TDS2012C 100 MHz 2-Ch 2 GS-s
Máy hiện sóng số Tektronix TDS2022C 200MHz 2 kênh 2 GS/s