Máy hiệu chuẩn âm thanh Tenmars TM-100

Nhà sản xuất:

Thiết lập mức âm thanh chuẩn tại 2 mức: 94dB và 114dB. 
– Theo tiêu chuẩn ANSI S1 4-1984 và IEC 942 1988 Class 2 
– Tích hợp micro 1/2 inch.
– Chỉ báo pin thấp.