Máy kiểm tra ổ cắm Amprobe ST-102B

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra bộ ngắt GFCI để biết hệ thống dây điện và vận hành thích hợp
  • Chỉ báo ánh sáng dễ đọc cho thấy các vấn đề phổ biến về hệ thống dây điện
  • Xác nhận ổ cắm GFCI có dây để bảo vệ