Thiết bị kiểm tra cáp mạng LAN Amprobe LAN-1

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra cấu hình pin cho:
  • Cáp cơ sở 10/100
  • 10 cáp cơ sở 2
  • Cáp mô-đun RJ45
  • Cáp AT & T 258A
  • Cáp EIA / TIA 568A / 568B