Màn hình hiển thị Hioki CM7290 cho đầu dò CT7600 và CT7700

  • Kết nối bluetooh
  • Sử dụng làm màn hình hiển thị cho cảm biến kẹp
  • Hiển thị nhiều thông số đo
  • Chức năng ghi và giữ dữ liệu