Búa thử bê tông tương tự Elcometer 181

Nhà sản xuất:
  • Năng lượng tác động 2.207 Nm
  • Được cung cấp đá mài để chuẩn bị bề mặt thử nghiệm
  • Thân nhôm
  • Giá trị phục hồi được chỉ định trên búa thử