Máy đo độ bóng Elcometer 408

Nhà sản xuất:
  • Đo nhanh và đồng thời độ bóng, sương mù, DOI, Rspec và RIQ
  • Mỗi dụng cụ được cung cấp một Giấy chứng nhận hiệu chuẩn