Máy đo cường độ điện từ trường Extech 480846

Nhà sản xuất:
  • Electric field sensor type
  • 10 MHz to 8 GHz frequency range
  • Measuring ranges: 20mV/m to 108.0V/m, 53µA/m to 286.4mA/m, 1µW/m² to 30.93W/cm², 0µW/cm² to 3.093mW/cm²